VERPLICHTE MEDIATION BIJ ECHTSCHEIDING?

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben vorige week een voorstel gedaan aan het kabinet om mediation verplicht te stellen bij echtscheiding om daarmee het aantal “vechtscheidingen” terug te dringen. Een echtscheiding – en met name een vechtscheiding – kan van grote invloed op de kinderen zijn.

Overigens opperde prof. Mr. Gregor van der Burght, professor-emeritus privaat- en notarieelrecht van de VU Amsterdam – in 2009 bij zijn afscheidsrede al dat partijen verplicht een mediationtraject in zouden moeten gaan, voordat zij een beroep op de rechter zouden kunnen doen.

Minister Teeven heeft de Tweede Kamer inmiddels laten weten dat hij mediation niet verplicht wil laten stellen, maar dat er gekeken zal worden naar alternatieven om echtparen in goede harmonie te laten scheiden.

In de rechtspraak is men al enige tijd bezig om echtscheidingen niet te laten uitmonden in vechtscheidingen. De Rechtbank Midden-Nederland doet sinds een half jaar een proef bij procedures inzake voorlopige voorzieningen (een procedure waarbij je de rechter voor de duur van de echtscheidingsprocedure verzoekt een beslissing te nemen over bijvoorbeeld alimentatie, omgang en/of het gebruiksrecht van de woning), waarbij op de zitting een mediator aanwezig is. Scheidende echtparen hebben de mogelijkheid om direct na de zitting op de rechtbank in mediation te gaan om zo te proberen afspraken te maken over bijvoorbeeld de omgangsregeling met de kinderen.

Ook zal er in alle rechtbanken in Nederland worden proefgedraaid door een en dezelfde rechter de gehele echtscheidingsprocedure te laten behandelen, anders dan nu vaak het geval is.

Mocht u vragen hebben over mediation, dan kunt u zich wenden tot mevrouw mr. Ada Montessori. Zij is een VFAS- en MfN-erkend echtscheidingsbemiddelings-advocaat en kan al uw vragen over mediation beantwoorden. Voor advies over eenzijdige echtscheiding, alimentatie en/of omgang kunt u zich wenden tot mevrouw mr. Eva Annema.

U kunt ook gelijk een afspraak maken. Het eerste half uur is gratis.

Tevens bieden wij op maandagavond een gratis spreekuur aan van 17:00 uur tot 18:00 uur, waar u met uw (korte) vragen terecht kunt.

Auteur

Eva Annema