Ontslag op staande voet en een kostbaar armbandje

Wat was er aan de hand?

In een supermarkt van Jumbo te Hellevoetsluis wordt aan het einde van een dinsdagmiddag in februari een Buddha to Buddha-armband gevonden. Deze wordt afgegeven aan de aldaar werkzame baliemedewerkster. Zij bergt het op in het mandje met verloren voorwerpen in een kast onder de kassa van de servicebalie. De volgende ochtend als de eigenaar van het armbandje zich meldt, blijkt dit verdwenen te zijn.

Uit de camerabeelden van de supermarkt blijkt dat de baliemedewerkster, ongeveer 5 minuten nadat zij het armbandje in het mandje heeft gelegd, iets uit het kastje haalt en in haar broekzak stopt. Niet goed is te zien wát zij in haar zak stopt. De supermarkt schakelt bedrijfsrecherche in. Deze bekijkt, een kleine week later, de camerabeelden samen met de baliemedewerkster. De medewerkster meldt dan dat zij zich niet kan herinneren wát zij in haar zak heeft gedaan, maar wel dat het geen armband is geweest. Op de camerabeelden is voorts te zien dat er, tot het moment van ontdekking van de verdwijning, nog drie andere medewerkers het kastje openen en dat zij daar niets uithalen.

De supermarkt concludeert op basis van dit onderzoek dat haar baliemedewerkster het armbandje moet hebben weggenomen. Zij is immers de enige die iets uit het kastje heeft gehaald. Zij ontslaat de betrokken werkneemster op staande voet.

Het oordeel van de rechter

De kantonrechter meent dat de supermarkt op goede gronden heeft aangenomen dat de baliemedewerkster een armbandje heeft weggenomen. De medewerkster gaat tegen dit oordeel in hoger beroep. Het Gerechtshof in Den Haag is daarentegen niet overtuigd van de diefstal, zelfs niet nadat de leverancier van het camerasysteem een verklaring heeft afgegeven dat haar systeem met ingebouwde veiligheden geen sabotagemogelijkheden toelaat. Het betreft hier een camerasysteem waarbij de camera slechts beelden opslaat indien er daadwerkelijk een beweging wordt gedetecteerd. Tussen twee bewegingen in werden geen beelden opgeslagen. Slechts de beelden van 5 seconden voorafgaand aan een zogenaamde trigger tot en met 10 seconden na zo’n trigger worden opgeslagen.

Het Hof is met name niet overtuigd van de onfeilbaarheid van het betreffende camerasysteem. Zelfs bij een goed systeem vallen fouten in dat systeem en in bijvoorbeeld de software niet uit te sluiten, aldus het Hof. Bovendien worden blijkbaar niet alle bewegingen op camera vastgelegd, maar uitsluitend de beelden die voldoen aan een door de leverancier ingestelde ‘bewegingsdrempel’. Het Hof acht daarbij van belang dat er geen deugdelijk onderzoeksrapport is overgelegd, van een onafhankelijk derde, waaruit blijkt dat het camerasysteem foutloos werkte ten tijde van de vermissing van de armband. Daarmee staat de diefstal niet vast. En dus is het ontslag, volgens het Hof, onterecht gegeven.

De gevolgen

De gevolgen van deze beslissing waren voor de supermarkt niet mals. Had de kantonrechter de baliemedewerkster nog tot betaling van een schadevergoeding van ca. € 4.000 veroordeeld, het Hof kende de werkneemster een ‘billijke vergoeding’ van € 50.000 bruto toe alsmede een vergoeding van € 5.614,08 bruto vanwege de onrechtmatige opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst (dat wil zeggen zónder dat daarbij de geldende opzegtermijn in acht was genomen).

Bij het vaststellen van een billijke vergoeding kijkt de rechter naar de schade die een werknemer lijdt door het ontslag. Volgens het Hof mocht hier aangenomen worden dat de medewerkster zónder het ontslag nog tenminste twee jaar in dienst zou zijn gebleven bij de supermarkt. Van belang acht het Hof ook dat zij al 20 jaar werkzaam is voor de Jumbo en dat zij 52 jaar is. Het Hof acht aannemelijk dat, vanwege het ontslag op staande voet, de baliemedewerkster beperkte mogelijkheden had om elders aan de slag te gaan.

Vindplaats

De uitspraak dateert van 21 december 2021 en is te vinden via deze link. Voor wat betreft de berekening van de billijke vergoeding verwijst het Hof naar twee belangwekkende uitspraken, het zogenaamde New Hairstyle-arrest en de zogenaamde Zinzia-uitspraak. Deze uitspraken leveren een aantal gezichtspunten op waarmee een rechter rekening dient te houden bij het bepalen van de billijke vergoeding.

Opmerkingen

  1. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan voor een werkgever kostbaar uitpakken. Dat is niet vreemd omdat de gevolgen voor de werknemer verstrekkend kunnen zijn. In veel gevallen is het daarom verstandiger bij de rechter een verzoek in te dienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
  2. Als een diefstal vast staat, dan is dat nagenoeg in alle gevallen reden voor een beëindiging van het dienstverband, zelfs als het gaat om diefstal van goederen met een hele lage waarde. Nogmaals, de diefstal dient dan wel vast te staan.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over deze of dergelijke kwesties dan kunt u terecht bij mr. Marcel Groen (Groen@gcmadvocaten.nl).

Auteur

Marcel Groen

Advocaat & Mediator