Over ons

Groen Caubo Montessori Advocaten is een maatschap en is in 1999 opgericht door de naamgevers: Marcel Groen, Rob Caubo en Ada Montessori. Op het kantoor zijn 5 advocaten werkzaam. Mr. Lesmeister, Mr. Van Lith en Mr. Van den Brink zijn voor eigen rekening en risico werkzaam bij Groen Caubo Montessori Advocaten.

Het kantoor is op verschillende rechtsgebieden werkzaam, zoals ondernemingsrecht, arbeidsrecht, onroerend goed recht en personen- en familierecht.

Resultaat

Onze dienstverlening omvat het complete traject van advies en onderhandeling tot en met optreden ‘in rechte’. Daarbij kunt u er op rekenen dat wij alles doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Resultaat is waar het om gaat, op een zo efficiënt mogelijke manier. Overigens houdt dit niet in dat wij altijd adviseren om ‘naar de rechter te stappen’. Wat dat betreft maken wij, samen met u, eerst een reële kansinschatting. Vaak is een zaak trouwens ook anders op te lossen. Wat u dan veel geld en ergernis kan besparen.

Eén vertrouwenspersoon

Uw zaak is in handen van een en dezelfde advocaat, die zich opstelt als uw vertrouwenspersoon. En die ook als eindverantwoordelijke en ‘regisseur’ blijft optreden als voor uw zaak externe specialisten moeten worden ingeschakeld zoals een notaris, fiscalist, accountant, actuaris of deurwaarder.

Transparante honorering

Ook wat betreft onze kosten staat duidelijkheid voorop. Wij werken met een vast uurtarief, dat varieert naar de mate van ervaring van de betrokken advocaat. Momenteel ligt het uurtarief tussen 160,- euro en 225,- euro, exclusief BTW en (5%) kantoorkosten. Onze werkzaamheden worden nauwkeurig bijgehouden, op basis van eenheden van 3 minuten (met een eerste eenheid van minimaal 6 minuten).

Ook is het onder omstandigheden mogelijk een prijsafspraak te maken voor een bepaalde zaak. Gespecificeerde facturering vindt één maal per maand plaats. Bij de meeste zaken is het mogelijk om van te voren een kosteninschatting te geven. Voor cliënten die minder draagkrachtig zijn kunnen wij werken op basis van een zogenaamde ‘toevoeging’, wat betekent dat de cliënt dan slechts een door de overheid vastgestelde eigen bijdrage moet betalen, naast eventueel bijkomende kosten zoals bijv. griffierecht. Voor een kennismakingsgesprek van ca. een half uur worden u geen kosten in rekening gebracht.

Lid van de Orde
Onze advocaten zijn allen lid van de Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl. Dit betekent onder meer dat wij ieder jaar nascholingsprogramma’s volgen en dat wij ons moeten houden aan de voor de advocaat geldende gedragsregels.

Bij klachten willen wij graag eerst in overleg proberen het eventueel ontstane probleem op te lossen. Blijft een cliënt daarna toch ontevreden, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de geschillencommissie advocatuur in Den Haag, internet: www.sgc.nl, telefoon 070 310 53 10.

Staf
De juristen van ons kantoor worden bijgestaan door een professionele staf. De administratie is geheel geautomatiseerd. De documentatie van onze knowhow vindt plaats via een geautomatiseerd kennissysteem. Alle procedures zijn getoetst en goedgekeurd door een auditor van de Orde van Advocaten.

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.