Stadsschouwburg Almere foto 2

Appartementsrecht en Vereniging van Eigenaren

Veel mensen realiseren zich dit niet, maar wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit lidmaatschap brengt allerlei verplichtingen met zich tussen de individuele eigenaren en de VvE, en andersom. In de praktijk roept dit nog al eens vragen op. Bent u als individuele eigenaar bijvoorbeeld gehouden om mee te betalen aan de reparatie van het lekkende dak van uw bovenbuurvrouw? Kunt u zich verzetten tegen besluiten die door de Vereniging worden genomen? Voor de VvE speelt vaak de vraag of een individuele appartementseigenaar kan worden gedwongen om uitvoering te geven aan besluiten of bepalingen uit het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement.

In het Burgerlijk Wetboek is een aparte afdeling opgenomen in Boek 5 om het appartementsrecht te regelen. Met de verstedelijking van Nederland wordt het appartementsrecht steeds belangrijker. Onze advocaten zijn dan ook op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de wetgeving op dit gebied.

Heeft u vragen over uw rechten en verplichtingen als appartementseigenaar of namens een VvE?
Neem dan contact op met de vastgoed advocaten van GCM.

Onze vastgoedrecht advocaten