Strafrecht

De bevoegdheden van politie en justitie zijn de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. Op het moment dat men te maken krijgt met het strafrecht, kan dit ingrijpende gevolgen hebben in het leven van een verdachte. De telefoon kan worden afgetapt, uw woning kan worden doorzocht, er kunnen goederen in beslag genomen worden etc.

Indien er voldoende verdenking bestaat dat er sprake is van een strafbaar feit en u derhalve als verdachte wordt aangemerkt, kan aanhouding volgen en zelfs voorlopige hechtenis.

Wij staan u bij in praktisch alle zaken waarbij u bent gedagvaard om te verschijnen bij de politierechter, de meervoudige kamer en/of het Gerechtshof. U kunt daarbij denken aan diefstal, (zware)mishandeling, de Opiumwet, verkeersdelicten, fraude etc. Indien blijkt dat u ten onrechte als verdachte werd aangemerkt, zal er worden gekeken naar de mogelijkheden van schadevergoeding.

Ook indien u een zogenaamde strafbeschikking ontvangt is het zaak om direct contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Er gelden korte termijnen indien u niet akkoord gaat met de strafbeschikking.

Onze strafrecht advocaten

Linda Lesmeister

Advocaat & Mediator

Onderwerpen

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.