Contractenrecht

Contracten vormen de kern van elke onderneming. Wilt u een contract opstellen, beëindigen of erover onderhandelen? Of heeft u een conflict over de uitleg van een bepaling in een bestaand contract of over een commerciële samenwerking?

Of wordt een overeenkomst niet op de juiste wijze uitgevoerd door een partij? Moet er geprocedeerd worden? Of moet de zaak aan arbiters worden voorgelegd? Dienen er incassomaatregelen te worden genomen? En hoe zit het dan met de kosten daarvan? Moet er ook beslag worden gelegd? En welke risico’s zijn daaraan verbonden?

De advocaten van GCM Advocaten denken graag met u mee over wat er in een overeenkomst opgenomen moet worden of wat de basis vormt voor een goede samenwerking tussen ondernemingen. En zij leggen dat voor u in begrijpelijke taal vast in een contract. Zij staan u bij als er rechtsmaatregelen noodzakelijk zijn. Uiteraard doen zij dat altijd in nauw overleg met u.

Onze ondernemingsrecht advocaat

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Ondewerpen

 • aandeelhoudersgeschillen
 • activa- en passivatransacties
 • algemene voorwaarden
 • distributieovereenkomsten
 • intentieverklaringen
 • franchiseovereenkomsten
 • geheimhoudingsverklaringen
 • (geld)leningsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • ict-contracten
 • inkoopcontracten
 • koopovereenkomsten
 • leasecontracten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • service level agreements (SLA’s)
 • vaststellingsovereenkomsten

Cliënten

 • instellingen (verenigingen, stichtingen, universiteiten)
 • kopers/verkopers
 • ondernemingen
 • particulieren
 • rechtsbijstandverzekeraars

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.