Ondernemingsrecht

Iedere ondernemer heeft vroeg of laat juridisch advies nodig. Of dat nu is om juridische problemen te voorkomen of om deze op te lossen, GCM Advocaten staat u daarin graag bij. Wij adviseren ondernemers over allerlei kwesties zoals geschillen met leveranciers, concurrenten, werknemers, klanten, overheidsinstanties, huurders en verhuurders. Ook binnen de onderneming kunnen zich geschillen voordoen, zoals tussen het bestuur en de ondernemingsraad, de bestuurders of vennoten onderling of de directie en de aandeelhouders.

In het geval van een conflict kunnen wij u helpen door u inzicht te geven in uw juridische positie, uw belangen te behartigen bij onderhandelingen en – indien nodig – het starten van een procedure of het voeren van verweer.

Wij werken niet alleen voor ondernemingen die een besloten vennootschap zijn, maar ook voor verenigingen, stichtingen, corporaties en eenmanszaken of vennootschap onder firma.

Daarnaast kunnen mediators van GCM Advocaten ingezet worden bij zakelijke of arbeidsgeschillen.

Onze ondernemingsrecht advocaten

Rob Caubo

Advocaat & Mediator

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Ron Kuizenga

Advocaat

Welke onderwerpen behandelen we?

 • aandeelhoudersgeschillen
 • aansprakelijkheid
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsovereenkomsten
 • arbitrage
 • beslag- en executierecht
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concurrentie/mededinging
 • consumentenrecht
 • contractenrecht
 • faillissement en surséance
 • financiering en zekerheden
 • franchise
 • fusies/overnames
 • incasso’s
 • lease/licentie
 • mediation
 • ontvlechting/dissociatie
 • procedures
 • rechtspersonen
 • samenwerking/
  joint venture
 • schadevergoeding

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.