Huurbescherming

In ons stelsel van huurrecht zijn grofweg drie typen huur te onderscheiden: huur van woonruimte, van winkelruimte (detailhandel en horeca) en van overige bedrijfsruimte (zoals kantoorpanden). Met name de huur van woonruimte en van winkelruimte worden gekenmerkt door huurbescherming, bepalingen van dwingend recht. Dat wil zeggen dat het de verhuurder niet altijd vrij staat de huurovereenkomst op te zeggen met de huurder. Opzegging van de huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte is bijvoorbeeld alleen mogelijk op specifiek in de wet genoemde gronden. Met de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt per 1 juli 2016 is het mogelijk gemaakt huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Deze mogelijkheid is echter niet onbeperkt; er mag slechts één overeenkomst voor bepaalde tijd per huurder worden aangegaan, voor de duur van maximaal 2 jaar (in het geval van onzelfstandige woonruimte) of 5 jaar (in het geval van zelfstandige woonruimte). Bovendien eindigt de huurovereenkomst niet automatisch na het verstrijken van de termijn; de verhuurder dient minmaal 1 maand en maximaal drie maanden voorafgaande aan het verstrijken van de huurovereenkomst de huurder schriftelijk te melden dat de overeenkomst eindigt. Laat de verhuurder dat na, dan wordt de huurovereenkomst omgezet in één voor onbepaalde tijd en geniet de huurder volop huurbescherming.

Voor winkelruimte geldt bijvoorbeeld een in de wet geregelde termijnbescherming. Deze vorm van huurbescherming komt erop neer dat de huurovereenkomst voor winkelruimte voor een periode van 5 + 5 jaar wordt aangegaan. Pas na 5 jaar is de overeenkomst voor beide partijen voor het eerst opzegbaar. De winkelier wordt zo in de gelegenheid gesteld zijn investering in het gehuurde terug te verdienen.

Eleonore van Lith is u graag van dienst.

Eleonore van Lith

Advocaat

Wij hebben kennis in huis over onder meer de volgende onderwerpen

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.