WETSVOORSTEL BEPERKTE WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN AANGENOMEN

In februari vorig jaar werd het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987) in de Tweede Kamer behandeld. Op 28 maart van dit jaar is het voorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Naar verwachting treedt de wetswijziging 1 januari 2018 in werking.

Voor aanstaande huwelijkspartners die onder het nieuwe huwelijksvermogenrecht in het huwelijk treden betekent dit – kort samengevat – dat hun voorhuwelijksvermogen of de voorhuwelijkse schulden buiten de gemeenschap van goederen zullen blijven. Alleen hetgeen de echtelieden verwerven tijdens het huwelijk, of de schulden die zij aangaan tijdens huwelijk zijn van hun beiden. Voor een korte uitleg van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, zie de blog van 17 februari 2016 Wetsvoorstel: beperkte wettelijke gemeenschap van goederen