WETSVOORSTEL TER BESTRIJDING VAN ACQUISITIEFRAUDE AANGENOMEN

De dag zit er bijna op, het is druk geweest en u moet nog iets afronden. De telefoon gaat: een vriendelijke dame vraagt u of u weet dat de advertentie die voor u is geplaatst op een bedrijvenwebsite binnenkort komt te vervallen. U bent zich er helemaal niet van bewust dat er op die site een advertentie van u staat en u heeft daar ook helemaal geen belang bij. U zegt de dame dus dat het wat u betreft prima is dat de advertentie wordt verwijderd, waarmee wat u betreft de kous af is. Prima, zegt de dame, maar om te voorkomen dat de advertentie wordt herhaald en u daarvoor kosten verschuldigd bent, moet u nog wel even bevestigen dat u de overeenkomst beëindigt. Per fax ontvangt u een formulier dat u moet ondertekenen en terugsturen. Gehaast doet u dat en u vergeet het hele gesprek.

Maanden later ontvangt u een factuur van € 1.500,- van een onbekend bedrijf voor het plaatsen van een advertentie in een bedrijvengids en op een website. Een spookfactuur denkt u, daar trap ik niet in!, en u betaalt niet. Vervolgens ontvangt u een brief van een incassobureau dat dreigt met hoge kosten en een procedure. Het incassobureau blijkt te beschikken over een overeenkomst met uw handtekening waarin u opdracht geeft tot het plaatsen van de advertenties op kwartaalbasis. Wat blijkt: de fax die u heeft ondertekend blijkt geen opzegging van een overeenkomst te zijn, maar een overeenkomst waarin u opdracht geeft om advertenties te plaatsen voor een fors bedrag per kwartaal!

Dit voorbeeld is maar een van de vele technieken waarmee fraudeurs er telkens weer in blijken te slagen om grote aantallen ondernemers geld af te troggelen. Gebleken is dat ondernemers die zich niet wilden laten kisten en de zaak voor de rechter lieten komen regelmatig gelijk kregen. Bijvoorbeeld met een beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming, dwaling of de reflexwerking van bepalingen die voor consumenten gelden. Maar de ondernemer stond wel altijd met 1-0 achter, papier liegt immers niet?

Gelukkig gloort er licht aan de horizon: op 19 januari 2016 is (eindelijk) een wetsvoorstel tegen acquisitiefraude aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de wet op zijn vroegst op 1 juli 2016 van kracht worden. Vanaf dan is het verstrekken van oneerlijke, onvolledige of onjuiste informatie strafbaar zodat het doen van aangifte eerder zou moeten lonen. Daarnaast wordt het plegen van acquisitiefraude ook als onrechtmatige daad bestempeld en geldt er een omkering van de bewijslast: de fraudeur dient voortaan aan te tonen dat hij u eerlijk, volledig en juist heeft geïnformeerd zodat u een weloverwogen beslissing heeft genomen tot het sluiten van de overeenkomst. Voortaan staat u met 1-0 vóór als u in een acquisitietruc bent getrapt!

Wij stonden in de afgelopen jaren verschillende slachtoffers van acquisitiefraude succesvol bij. De praktijk leert dat acquisitiefraudeurs meestal niet opgeven als u niet reageert, maar dat stevig verweer voeren vaak wel succes heeft. Met de nieuwe wet in het vooruitzicht geldt dit eens te meer: u krijgt er als ondernemer een stevige verweermogelijkheid bij. Laat u dus niet op de kop zitten en bijt van u af! Wij zijn u daarbij graag van dienst met gratis telefonisch advies. Ook sturen wij u op verzoek vrijblijvend een standaard brief toe waarmee u op juridisch juiste gronden kunt laten weten waarom u de factuur niet gaat betalen. Helpt dat niet en wordt u gedagvaard dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Auteur

Ada Montessori

Advocaat & Mediator