Stadsschouwburg Almere foto 2

tekstjes

Zoals het er thans naar uitziet, zal er geen uitkering kunnen worden gedaan aan de concurrente schuldeisers.

Het faillissement is door de Rechtbank, bij beschikking van *, opgeven wegens gebrek aan baten, op de voet van het bepaalde in artikel 16 van de Faillissementswet.

Het faillissement is beëindigd op *, door het verbindend worden van de uitdelingslijst.