Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad is een verzamelbegrip voor situaties waarin schade wordt geleden (of veroorzaakt) door (of jegens) iemand waarmee u geen overeenkomst heeft. Heeft u bijvoorbeeld al jaren een handelsnaam in gebruik en start een concurrent een zelfde soort onderneming dan kan dat onrechtmatig zijn.

Onze ondernemingsrecht advocaten

Rob Caubo

Advocaat & Mediator

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Welke onderwerpen behandelen we?

 • aandeelhoudersgeschillen
 • aansprakelijkheid
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsovereenkomsten
 • arbitrage
 • beslag- en executierecht
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concurrentie/mededinging
 • consumentenrecht
 • contractenrecht
 • faillissement en surséance
 • financiering en zekerheden
 • franchise
 • fusies/overnames
 • incasso’s
 • lease/licentie
 • mediation
 • ontvlechting/dissociatie
 • procedures
 • rechtspersonen
 • samenwerking/
  joint venture
 • schadevergoeding

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.