Incasso

Niets is zo onbevredigend als een onbetaalde factuur. U heeft volgens afspraak diensten uitgevoerd of goederen geleverd maar de afnemer betaalt u niet. Als advocaat zijn wij niet beperkt tot het schrijven van incassobrieven: indien de tegenpartij na het schrijven van een brief nog niet betaalt, kunnen wij direct tot verdere actie overgaan. Die actie kan bestaan uit het starten van een procedure, het leggen van conservatoir beslag of het aanvragen van het faillissement van de debiteur. Bij ons blijft uw incassotraject dus in één hand en wij bepalen samen met u de kortste route naar een succesvolle incasso van uw vorderingen.

Onze ondernemingsrecht advocaat

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Welke onderwerpen behandelen we?

 • aandeelhoudersgeschillen
 • aansprakelijkheid
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsovereenkomsten
 • arbitrage
 • beslag- en executierecht
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concurrentie/mededinging
 • consumentenrecht
 • contractenrecht
 • faillissement en surséance
 • financiering en zekerheden
 • franchise
 • fusies/overnames
 • incasso’s
 • lease/licentie
 • mediation
 • ontvlechting/dissociatie
 • procedures
 • rechtspersonen
 • samenwerking/
  joint venture
 • schadevergoeding

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.