Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent veel dwingende regels. Regels waarvan niet in een contract (de arbeidsovereenkomst) mag worden afgeweken. Zo kan de arbeidsovereenkomst, anders dan de meeste overeenkomsten die voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan, niet zonder meer worden opgezegd. De wet kent veel bepalingen die zijn bedoeld om de positie van de werknemer te beschermen. Verder gaat het in het arbeidsrecht vaak om grote belangen. De werknemer die geen loon meer krijgt zal zich daar in de regel niet bij neerleggen. Net zo min als een ondernemer zal aanvaarden dat een ex-werknemer in dienst van een nieuwe werkgever stelselmatig zijn voormalige klanten benadert.

In het arbeidsrecht gaat het om kwesties als:

 • Kunt u personeel ontslaan omdat u op uw bedrijfsvoering moet bezuinigen?
 • Is een bepaalde misdraging van uw werknemer reden voor ontslag op staande voet?
 • Is uw werknemer voor een concurrent gaan werken en heeft hij een concurrentiebeding?
 • Twijfelt u over een beding in de arbeidsovereenkomst?

Heeft u als werkgever met een arbeidsgeschil te maken dan is het verstandig om tijdig juridische bijstand in te roepen opdat de kwestie zo snel en voordelig mogelijk wordt opgelost.

Onze ondernemingsrecht advocaten

Rob Caubo

Advocaat & Mediator

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Welke onderwerpen behandelen we?

 • aandeelhoudersgeschillen
 • aansprakelijkheid
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsovereenkomsten
 • arbitrage
 • beslag- en executierecht
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concurrentie/mededinging
 • consumentenrecht
 • contractenrecht
 • faillissement en surséance
 • financiering en zekerheden
 • franchise
 • fusies/overnames
 • incasso’s
 • lease/licentie
 • mediation
 • ontvlechting/dissociatie
 • procedures
 • rechtspersonen
 • samenwerking/
  joint venture
 • schadevergoeding

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.