Stadsschouwburg Almere foto 2

Algemene voorwaarden

Het hanteren van algemene voorwaarden zoals inkoopvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden kan u veel voordelen opleveren. In de praktijk zien wij echter vaak dat algemene voorwaarden niet of onvoldoende werken omdat ze niet goed worden gebruikt. Weet u wat er eigenlijk in uw algemene voorwaarden staat en sluiten uw voorwaarden goed aan bij de manier waarop u diensten verleent of goederen levert? En minstens zo belangrijk: verklaart u uw algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing en stuurt u ze op de juiste wijze aan uw wederpartij toe?

Laat u door ons voorlichten over de inhoud en het gebruik van uw algemene voorwaarden en voorkom de situatie dat pas bij een geschil blijkt dat u helemaal niets aan uw voorwaarden heeft!

Onze ondernemingsrecht advocaten