Algemene voorwaarden

Het hanteren van algemene voorwaarden zoals inkoopvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden kan u veel voordelen opleveren. In de praktijk zien wij echter vaak dat algemene voorwaarden niet of onvoldoende werken omdat ze niet goed worden gebruikt. Weet u wat er eigenlijk in uw algemene voorwaarden staat en sluiten uw voorwaarden goed aan bij de manier waarop u diensten verleent of goederen levert? En minstens zo belangrijk: verklaart u uw algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing en stuurt u ze op de juiste wijze aan uw wederpartij toe?

Laat u door ons voorlichten over de inhoud en het gebruik van uw algemene voorwaarden en voorkom de situatie dat pas bij een geschil blijkt dat u helemaal niets aan uw voorwaarden heeft!

Onze ondernemingsrecht advocaten

Ron Kuizenga

Advocaat 

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Welke onderwerpen behandelen we?

 • aandeelhoudersgeschillen
 • aansprakelijkheid
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsovereenkomsten
 • arbitrage
 • beslag- en executierecht
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concurrentie/mededinging
 • consumentenrecht
 • contractenrecht
 • faillissement en surséance
 • financiering en zekerheden
 • franchise
 • fusies/overnames
 • incasso’s
 • lease/licentie
 • mediation
 • ontvlechting/dissociatie
 • procedures
 • rechtspersonen
 • samenwerking/
  joint venture
 • schadevergoeding

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.