Het aanvragen van een faillissement

Wanneer er meerdere schulden onbetaald worden gelaten, kan een faillissement worden aangevraagd door schuldeisers maar ook door de schuldenaar zelf via een “eigen aangifte”. Het faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank die vervolgens een curator aanstelt en een rechter-commissaris van de rechtbank benoemt. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. Bij een faillissement wordt beslag gelegd op (nagenoeg) het gehele vermogen van de failliete persoon of vennootschap ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Het uiteindelijke doel van het faillissement is het vermogen van de gefailleerde te gelde te maken en de opbrengst onder de schuldeisers te verdelen. Het belang van de schuldeisers staat hierbij centraal.

Voor het aanvragen van een faillissement is een advocaat nodig. Om een eigen faillissement aan te vragen is geen advocaat verplicht, maar kan het wel zinvol zijn om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Zie in dit kader bijvoorbeeld ook het aanvragen van een surseance van betaling of het aanbieden van een akkoord.

Hoger beroep of verzet tegen het vonnis van de faillietverklaring

Als een gefailleerde het niet eens is met het vonnis van faillietverklaring, kan er binnen 8 dagen na de dag van de uitspraak hoger beroep ingesteld worden. Als de gefailleerde niet op de aanvraag tot faillietverklaring is gehoord, geldt er een termijn van 14 dagen na de dag van de faillietverklaring om in verzet te komen tegen het vonnis. Voor het instellen van verzet of een hoger beroep is een advocaat nodig.

Onze insolventierecht advocaat

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Onderwerpen

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.