Aanbieden van een crediteurenakkoord

Het aanbieden van een akkoord komt neer op het treffen van een regeling met schuldeisers, waarin wordt afgesproken dat de schuldenaar slechts een gedeelte van zijn schulden betaalt en hem of haar vervolgens finale kwijting wordt verleend. Een dergelijk akkoord kan worden aangeboden zowel in het geval van een faillissement, surseance van betaling of WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen), als daarbuiten – namelijk juist om een faillissement af te wenden. Een akkoord wordt vaak (mede) gefinancierd door een externe partij. Voor schuldeisers kan daarom het aannemen van een akkoord gunstig zijn, nu zij in dat geval vaak een groter percentage van hun vordering betaald zullen krijgen dan bij de vereffening van het vermogen van de failliet. Voor de failliet zelf betekent het een akkoord dat hij na het bereiken van een akkoord niet meer kan worden aangesproken voor het gedeelte van zijn schulden dat onbetaald is gebleven. Er blijft voor hem een natuurlijke verbintenis over voor het niet voldane gedeelte van de vorderingen. Tevens kan de failliet in veel gevallen zijn onderneming voort zetten.

Onze advocaten hebben ervaring met het aanbieden van crediteurenakkoorden, zowel in als buiten faillissement. Ook kan juridische bijstand geboden worden voor het beoordelen van de vraag of moet worden ingestemd met een aanbod voor een akkoord.

Onze insolventierecht advocaten

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Onderwerpen

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.