Stadsschouwburg Almere foto 2

Insolventierecht

Door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld verlies van werk, ziekte, klanten die niet kunnen of willen betalen, kunnen personen of bedrijven in financieel zwaar weer komen te verkeren. Door tijdig juridische bijstand in te schakelen is het mogelijk om de beste oplossing te vinden, maar (vooral) ook om dergelijke situaties te voorkomen. Onze advocaten worden regelmatig door de rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen van zowel ondernemingen als particulieren. In hun hoedanigheid van curator zijn zij belast voor de afwikkeling van deze faillissementen, waaronder het te gelde maken van activa, innen van debiteuren, onderzoek van de boekhouding, voeren van procedures et cetera. (Voor het indienen van uw vordering klik op ‘Faillissementen“)

Vanuit deze achtergrond treden zij ook op als adviseur van belanghebbende partijen in faillissementen waarin zij zelf niet tot curator zijn benoemd, zoals crediteuren met een bijzondere verhaalspositie, aandeelhouders en opvolgend ondernemers. Daarnaast staan zij veelvuldig ondernemingen bij die in financiële moeilijkheden verkeren of die in staat van faillissement zijn verklaard.

Onze insolventierecht advocaten