Stadsschouwburg Almere foto 2

Gebreken aan het gehuurde

Tussen huurder en verhuurder ontstaan vaak geschillen over de vraag wie aansprakelijk is voor gebreken in en schade aan het gehuurde. Voor bepaalde “kleine herstellingen” mag van de huurder worden verwacht dat hij daar zelf voor zorg draagt, maar voor overige gebreken geldt in principe dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het herstel ervan.

Als er gebreken zijn aan het gehuurde, komt bij de huurder vaak de vraag op of er nog wel een verplichting bestaat tot het betalen van de huur. Of is het mogelijk om de huurbetalingsverplichting op te schorten? En bestaat er aan de zijde van de verhuurder een verplichting tot het vergoeden van schade in verband met gederfd huurgenot? Het antwoord op deze vragen hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Voordat u actie wilt ondernemen tegen een huurder of tegen een verhuurder, is het daarom verstandig vooraf juridisch advies in te winnen over de mogelijkheden die de wet u biedt.

Bent u op zoek naar een advocaat huurrecht in Almere? Neem dan contact met ons op.

Eleonore van Lith en Renate Van de Hoef zijn u graag van dienst.