Omgang en gezag

Als u gaat scheiden, behoudt u in beginsel gezamenlijk het gezag over de minderjarige kinderen. Dit betekent dat u beiden toestemming moet geven voor belangrijke beslissingen met betrekking tot de kinderen, zoals schoolkeuze, therapie of verhuizing. Hierover doen zich in de praktijk vaak problemen voor. Met name de wens van een van de ouders om (met de kinderen) te verhuizen, naar binnen- of buitenland, heeft voor de andere ouder (en voor de kinderen) vaak ingrijpende gevolgen en kan dan leiden tot inschakeling van de rechter.

Ook over de omgang kunnen problemen ontstaan. Een van de ouders houdt zich niet aan de afspraken of er is zoveel strijd tussen de ex-partners dat de kinderen niet op een rustige manier van het contact met de andere ouder kunnen genieten. Ons uitgangspunt is dat het doorgaans in het belang van kinderen is om goed contact met beide ouders te behouden. Onze inspanningen zijn er – in overleg met u – dan ook in eerste instantie op gericht om ervoor te zorgen dat de omgang goed van de grond komt en eventuele blokkades worden opgelost. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de rechter uitkomst bieden, bijvoorbeeld door de omgang (tijdelijk) stop te zetten of door de nakoming van de bestaande omgangsregeling te bevelen.

Ada Montessori en Linda Lesmeister helpen u graag verder

Ada Montessori

Advocaat & Mediator

Linda Lesmeister

Advocaat & Mediator

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.