Stadsschouwburg Almere foto 2

Wettelijk erfrecht

Als er geen testament is gemaakt, geldt voor echtelieden met kinderen de wettelijke verdeling. Dit betekent dat de echtgenoot van rechtswege de goederen van de nalatenschap verkrijgt. De kinderen krijgen een geldvordering ten laste van de langstlevende echtgenoot. De hoogte van de geldvordering komt overeen met de waarde van het erfdeel. Als iemand overlijdt zonder achterlating van een echtgenoot erven eerst de kinderen, daarna de ouders en broers en zussen en ten slotte de groot- en overgrootouders. Als er meerdere erfgenamen zijn kan de afwikkeling van de nalatenschap behoorlijk ingewikkeld worden en kan het verstandig zijn juridisch advies in te winnen.

Onze erfecht advocaten