Testament

Door het maken van een testament kan worden afgeweken van de wettelijke vererving. Echtgenoten en kinderen kunnen bij testament worden onterfd. De onterfde echtgenoot erft niets, maar de kinderen hebben ondanks de onterving recht op de zogenaamde “legitieme portie”. Ook kan bij testament worden bepaald dat een nalatenschap niet in een gemeenschap van goederen zal vallen, waarin de erfgenaam mocht zijn gehuwd, de zgn. uitsluitingsclausule. In een testament kan een legaatbepaling zijn opgenomen. Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag. Dit heeft consequenties voor de overige erfgenamen. Al met al is het bij onduidelijkheid of geschillen raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen.

Onze erfrecht advocaat

Linda Lesmeister

Advocaat & Mediator

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.