Erfrecht

Het overlijden van een dierbare roept vaak heftige emoties op. En dan moet er als gevolg van het overlijden vaak ook nog veel worden geregeld. Zo moet de begrafenis of crematie worden geregeld, verzekeringen en huur moeten worden opgezegd, de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie moet ingelicht, etc. Als dat eenmaal achter de rug is moet er worden bepaald wat er tot de erfenis van de overledene behoort en hoe de erfenis moet worden verdeeld. Dat levert soms vragen op. Wie zijn er erfgenaam? Wie moet het voortouw nemen bij de verdeling van de erfenis? Is het wel verstandig om de erfenis te aanvaarden, misschien zijn er wel meer schulden dan baten? En draaien de erfgenamen dan voor de schulden van de overledene op? Al dit soort vragen leiden meer dan eens tot spanningen binnen de familie. In zo’n situatie is het verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen.

Onze erfrecht advocaat

Linda Lesmeister

Advocaat & Mediator

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.