Stadsschouwburg Almere foto 2

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werknemer bij ontslag recht op een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. Het recht op een transitievergoeding bestaat voor zowel vaste als tijdelijk in dienst zijnde werknemers. De werknemer kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing of begeleiding om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto, of een jaarsalaris, als dat hoger is. De werknemer heeft ook recht op een transitievergoeding als hij zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

In de volgende gevallen heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding:

  • bij een dienstverband korter dan twee jaar;
  • in geval van ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
  • als de werknemer nog geen 18 jaar oud is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt;
  • bij ontslag wegens het bereiken van de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd;
  • in geval van faillissement of surséance van de werkgever;
  • als er een cao van toepassing is waarin een tenminste gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen.

Rob Caubo, Marcel Groen en Mandy Oud-Elfferich zijn u graag van dienst.