Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent veel dwingende regels. Regels waarvan niet in een contract (de arbeidsovereenkomst) mag worden afgeweken. Zo kan een arbeidsovereenkomst, anders dan de meeste overeenkomsten die voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan, niet zonder meer worden opgezegd. De wet kent veel bepalingen die zijn bedoeld om de positie van de werknemer te beschermen. Verder gaat het in het arbeidsrecht vaak om grote belangen. De werknemer die geen loon meer krijgt zal zich daar in de regel niet bij neerleggen. Net zo min als een ondernemer zal aanvaarden dat een ex-werknemer in dienst van een nieuwe werkgever stelselmatig zijn voormalige klanten benadert.

In het arbeidsrecht gaat het voor ondernemers om kwesties als:

 • Moet u personeel ontslaan omdat u op uw bedrijfsvoering moet bezuinigen?
 • Heeft u een niet optimaal functionerende werknemer waarvan u afscheid zou willen nemen?
 • Wat voor mogelijkheden heeft u als de arbeidsverhoudingen zijn verstoord?
 • Wat zijn uw rechten en plichten bij een arbeidsongeschikte werknemer?
 • Is uw werknemer voor een concurrent gaan werken en heeft hij een concurrentiebeding?
 • Wilt u een arbeidsovereenkomst of personeelsreglement laten opstellen?

Voor werknemers gaat het vaak om de volgende kwesties:

 • Wordt u met ontslag bedreigd?
 • Wordt u op het werk gepest?
 • Twijfelt u over de geldigheid van een beding in de arbeidsovereenkomst?
 • Leeft uw werkgever de verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst of uit de CAO niet na?
 • Wordt uw loon niet of niet tijdig betaald?

Rob Caubo en Marcel Groen zijn u graag van dienst.

Rob Caubo

Advocaat & Mediator

Marcel Groen

Advocaat & Mediator

Ron Kuizenga

Advocaat

Onderwerpen

 • arbeidsongeschiktheid
 • arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten, etc.
 • arbeidsvoorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • collectief arbeidsrecht (cao’s)
 • concurrentiebeding
 • conflicten in de werkverhouding
 • dba en var
 • faillissement en surséance
 • fusies/overnames
 • internationale arbeidsrechtvraagstukken
 • loondoorbetaling bij ziekte
 • mediation
 • non-actiefstelling en schorsing
 • opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • ontslag (op staande voet)
 • personeelsreglement
 • relatiebedingen
 • reorganisaties
 • schadevergoeding en billijke vergoeding
 • STECR-richtlijn
 • transitievergoeding
 • wedertewerkstelling
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • werkloosheidswet

cliënten

 • ondernemingen
 • verenigingen, stichtingen, universiteiten
 • belangenorganisaties
 • bestuurders/raad van commissarissen/raad van toezicht
 • ondernemingsraden
 • werkgevers (zzp/middelgroot/multinationals)
 • werknemers

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.