winkelstraat in Almere

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent veel dwingende regels. Regels waarvan niet in een contract (de arbeidsovereenkomst) mag worden afgeweken. Zo kan de arbeidsovereenkomst, anders dan de meeste overeenkomsten die voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan, niet zonder meer worden opgezegd. De wet kent veel bepalingen die zijn bedoeld om de positie van de werknemer te beschermen. Verder gaat het in het arbeidsrecht vaak om grote belangen. De werknemer die geen loon meer krijgt zal zich daar in de regel niet bij (kunnen) neerleggen. Net zo min als een ondernemer zal aanvaarden dat een ex-werknemer in dienst van een nieuwe werkgever stelselmatig zijn voormalige klanten benadert.

In het arbeidsrecht gaat het om kwesties als:

  • Moet u personeel ontslaan omdat u op uw bedrijfsvoering moet bezuinigen?
  • Wordt u met ontslag bedreigd?
  • Is uw werknemer voor een concurrent gaan werken en heeft hij een concurrentiebeding?
  • Twijfelt u over een beding in de arbeidsovereenkomst?
  • Leeft uw werkgever de verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst of uit de CAO niet na?
  • Wilt u een bepaling uit de arbeidsovereenkomst van uw werknemer afdwingen?

Heeft u als werkgever of als werknemer met een arbeidsgeschil te maken dan is het verstandig om tijdig juridische bijstand in te roepen om te zorgen dat de kwestie zo snel en voordelig mogelijk wordt opgelost.

Rob Caubo, Marcel Groen en Mandy Oud-Elfferich zijn u graag van dienst.