LOONBESLAG

Heeft een werknemer schulden, dan kunt u worden geconfronteerd met loonbeslag. Daarbij gelden allerlei verplichtingen. Als u deze niet strikt nakomt, kan dat leiden tot een eigen aansprakelijkheid. Oppassen dus!

Er kan alleen beslag worden gelegd door een deurwaarder. De deurwaarder zal beslag leggen als er sprake is van een vonnis (executoriaal beslag) of toestemming van de rechter om alvast beslag te leggen (conservatoir beslag). In dat laatste geval zal de werknemer u waarschijnlijk al hebben bericht, omdat hij, voordat dit beslag mogelijk is, door de rechter wordt gehoord.

Er kan niet onbeperkt beslag worden gelegd. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet (doorgaans is dat 90% van de bijstandsnorm). Dit is het minimum dat een werknemer nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. De precieze hoogte is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de werknemer. Is er sprake van meerdere banen dan kan het zo zijn dat met deze drempel geen rekening wordt gehouden.

U moet binnen 4 weken opgave doen van de inkomsten van werknemer door het invullen van een uitgebreid formulier dat u ontvangt. Dit moet worden teruggestuurd aan de deurwaarder of de advocaat van de schuldeiser. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u zelf aansprakelijk bent voor de schuld van de werknemer en kunt u daarvoor worden gedagvaard. Stuurt u dus altijd het formulier terug, ook als er geen sprake meer is van een dienstverband of een loonbetalingsverplichting.

De deurwaarder zal u berichten welk bedrag u concreet dient in te houden. Dat bedrag dient vervolgens periodiek aan de deurwaarder te worden overgemaakt. Het bedrag dat valt onder de beslagvrije voet, dient aan de werknemer te worden uitgekeerd. Betaalt u desondanks alles aan de werknemer uit, dan pleegt u een onrechtmatige daad en bent u aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Mochten er zich wijzigingen voordoen in de persoonlijke situatie van de werknemer, dan dient hij dat zelf te melden aan de deurwaarder. Deze zal beslissen of aanpassing van het bedrag mogelijk is. Het staat u als werkgever niet vrij om daar op voorhand al rekening mee te houden, omdat dit ook kan leiden tot aansprakelijkheid. Zorg derhalve voor een goede communicatie richting de deurwaarder.

Ga ook het gesprek met de werknemer aan. Een beslag leidt vaak tot verdergaande betalingsproblemen. Probeer samen met de werknemer praktische oplossingen te vinden en laat hem waar nodig contact op nemen met een schuldhulpverlener.

Auteur

M.P.A. Oogjen