HENNEPTEELT IN UW PAND

“Nederland telt het grootste aantal hennepkwekerijen per hoofd van de bevolking in Europa. Volgens een schatting van netbeheerder Stedin ongeveer 40.000 – de kwekerijen variëren in grootte, van honderd wietplanten tot duizend of meer. Jaarlijks rolt de politie 5.000 kwekerijen op”, zo meldt het NRC Handelsblad in de weekendeditie van 25 en 26 januari 2014.

De discussie omtrent de legalisering van hennepteelt is een “hot item” nu de enorme omvang van illegale hennepteelt duidelijk begint te worden.

Illegaal of niet, steeds meer verhuurders zien zich geconfronteerd met grote schade aan de verhuurde ruimte als gevolg van hennepteelt. Meestal wordt een kwekerij pas ontdekt als het kwaad al is geschied, dat wil zeggen, als de buren melding maken van wateroverlast, waarna de politie vervolgens een inval doet.

De schade loopt al snel in de papieren; naast hoge herstelkosten in verband met vocht- en waterschade, moet de ruimte worden ontruimd en schoongemaakt en volgt bovendien veelal een claim van naastgelegen panden in verband met waterschade. De inboedel- of opstalverzekeraar dekt deze schade niet, omdat het gaat om een oneigenlijk gebruik van de ruimte.

Wat kunt u doen als verhuurder?

U kunt de huurovereenkomst opzeggen of ontbinden en de huurder aansprakelijk stellen voor de schade. Zo mogelijk stelt u de huurder schriftelijk in de gelegenheid om op korte termijn het pand geheel ontruimd, schoongemaakt en schadevrij op te leveren. Indien de huurder het pand beschadigd achterlaat en hij de schade niet vergoedt, raadpleeg dan een advocaat om de mogelijkheden te onderzoeken van een procedure.

Voorkomen is beter dan genezen

Om al deze ellende te voorkomen, doet u er als verhuurder goed aan een bepaling in de huurovereenkomst op te nemen, welke u het recht geeft periodiek de ruimte te controleren. U dient deze controle dan wel aan te kondigen en af te stemmen met de huurder, er mag namelijk geen ongerechtvaardigde inbreuk op het recht van privacy van de huurder worden gemaakt.

Bemiddelaars opgelet!

Als verhuurmakelaar dient u bovendien extra alert te zijn bij de totstandkoming van de huurovereenkomst. Indien u de potentiële huurder niet voldoende hebt gescreend – dat wil zeggen indien u niet naar loonstroken en een arbeidsovereenkomst hebt gevraagd en deze kritisch hebt bekeken (bijvoorbeeld door de werkgever te benaderen om een referentie) – en de huurder vervolgens een hennepkwekerij blijkt te exploiteren in het gehuurde, kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade! Op de verhuurmakelaar rust namelijk een zorgplicht, die inhoudt dat de verhuurmakelaar dient te handelen “zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in vergelijkbare omstandigheden mag worden verwacht.”

Hebt u vragen naar aanleiding van deze informatie, of wilt u advies? Neem dan contact op met ons kantoor.