Zorgplicht accountant

Zorgplicht accountant

ZORGPLICHT ACCOUNTANT Inleiding Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar? Mag van hem worden verwacht dat hij ook buiten zijn specifieke opdracht om zijn cliënt of anderen adviseert of waarschuwt? Op die vraag is door de Hoge Raad in de Vie...
Wet verbetering functioneren VvE

Wet verbetering functioneren VvE

WET VERBETERING FUNCTIONEREN VVE Per 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars in werking getreden. Met deze wet zijn twee thema’s voor het beter functioneren van VvE’s geregeld, namelijk sparen en lenen. De wet geldt voor alle VvE’s...