Almere haven

Blog

Wet Werk en Zekerheid

Op 18 februari 2014 heeft de tweede kamer het wetsvoorstel “Wet Werk en Zekerheid” aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de eerste kamer. De eerste kamer kan geen wijzigingen in het wetsontwerp aanbrengen. Zij kan slechts voor of tegen de wet stemmen. De kans is dan ook groot dat het wetsontwerp in zijn huidige vorm … Lees verder Wet Werk en Zekerheid

Executie op basis van hypotheekakte niet altijd mogelijk

Recent heeft de Hoge Raad in het kader van een prejudiciële vraag bepaald dat een hypotheekakte niet onder alle omstandigheden , zonder rechterlijke tussenkomst, een titel biedt om een vordering te incasseren. (Vonnis voorzieningenrechter te Utrecht (3 augustus 2012, LJN BX 3391, CB 2012-158). Hoe zit het ook al weer? Een hypotheekakte is een zogenaamde … Lees verder Executie op basis van hypotheekakte niet altijd mogelijk

Loonbeslag

Heeft een werknemer schulden, dan kunt u worden geconfronteerd met loonbeslag. Daarbij gelden allerlei verplichtingen. Als u deze niet strikt nakomt, kan dat leiden tot een eigen aansprakelijkheid. Oppassen dus! Er kan alleen beslag worden gelegd door een deurwaarder. De deurwaarder zal beslag leggen als er sprake is van een vonnis (executoriaal beslag) of toestemming … Lees verder Loonbeslag

Bestuurders opgelet : (nog) hardere aanpak van faillissementsfraude!

Vorig jaar heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie al aangekondigd faillissementsfraude harder te willen aanpakken. Een van de maatregelen is inmiddels door de Tweede Kamer in gang gezet: er is een motie aangenomen om het ontbreken van een deugdelijke administratie in een faillissement strafbaar te stellen. Ook op dit moment bestaan er echter reeds … Lees verder Bestuurders opgelet : (nog) hardere aanpak van faillissementsfraude!

(Ontslag-)bescherming voor ZZP-ers

Het aantal ZZP-ers in Nederland is inmiddels waarschijnlijk (het laatste onderzoek dateert van medio 2012) de grens van driekwart miljoen gepasseerd. Anders dan gewone werknemers ontberen ZZP-ers veelal ontslagbescherming en zijn zij niet voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA) verzekerd. Dit terwijl veel ZZP-ers, uit onderzoek blijkt circa de helft van het totaal, in sociaal-economisch … Lees verder (Ontslag-)bescherming voor ZZP-ers

Hennepteelt in uw pand

“Nederland telt het grootste aantal hennepkwekerijen per hoofd van de bevolking in Europa. Volgens een schatting van netbeheerder Stedin ongeveer 40.000 – de kwekerijen variëren in grootte, van honderd wietplanten tot duizend of meer. Jaarlijks rolt de politie 5.000 kwekerijen op”, zo meldt het NRC Handelsblad in de weekendeditie van 25 en 26 januari 2014. … Lees verder Hennepteelt in uw pand