Almere haven

Blog

Compensatie voor ontslagvergoeding langdurig zieke werknemers

Inleiding Op 5 juli 2018 is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers kunnen worden gecompenseerd die een transitievergoeding hebben betaald aan langdurig zieke werknemers. Deze compensatie geldt met terugwerkende tot 1 juli 2015. Het wetsvoorstel is op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer aanvaard. Het wetsvoorstel werd op 20 maart 2017 … Lees verder Compensatie voor ontslagvergoeding langdurig zieke werknemers

De Hoge Raad spreekt zich uit: onbevoegde (onder)verhuur betekent niet automatisch wanprestatie

Op 23 februari 2018 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een (onder)verhuurder, die onbevoegd is geworden te verhuren, tekort schiet in de nakoming van zijn hoofdverplichting het gehuurde aan de huurder ter beschikking te stellen. Kan de onderverhuurder nog wel het huurgenot verschaffen als de overeenkomst tussen de hoofdverhuurder en de … Lees verder De Hoge Raad spreekt zich uit: onbevoegde (onder)verhuur betekent niet automatisch wanprestatie

Bouwkundig voorbehoud per 1 februari 2018 in de standaard koopovereenkomst voor woningen

Op de overspannen huizenmarkt komt het niet zelden voor dat, als de potentiële kopers met z’n twintigen door een woning lopen, ter plekke biedingen worden gedaan, boven de koopprijs. Dat is een manier, en in de randstad zelfs de enige manier, om een nieuwe woning te bemachtigen. Toch is het belangrijk dat kopers zich realiseren … Lees verder Bouwkundig voorbehoud per 1 februari 2018 in de standaard koopovereenkomst voor woningen

Zorgplicht accountant

Inleiding Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar? Mag van hem worden verwacht dat hij ook buiten zijn specifieke opdracht om zijn cliënt of anderen adviseert of waarschuwt? Op die vraag is door de Hoge Raad in de Vie d’Or-uitspraak uit 2006 beslist. Een accountant heeft niet alleen een zorgplicht tegenover zijn opdrachtgever maar … Lees verder Zorgplicht accountant

Eigen faillissement aanvragen? Wees voorzichtig!

Wanneer een onderneming in financiële problemen raakt en de bestuurder voorziet dat het niet langer zal kunnen voortgaan met het betalen van de schulden, zijn passende maatregelen geboden. Een bestuurder die dat nalaat, kan later aansprakelijk worden gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. Maar kan het omgekeerde het ook geval zijn: namelijk dat er sprake is van … Lees verder Eigen faillissement aanvragen? Wees voorzichtig!

361. Zoals een behoorlijk familierechtadvocaat betaamt…

Mr. R.E. van de Hoef In verband met de aanstaande herziening van de Gedragsregels 1992 wordt in dit artikel het profiel van de familierechtadvocaat anno 2017 onder de loep genomen. In hoeverre sluit het profiel van de door de overheid voorgestane ‘kindvriendelijke advocaat’ aan op de (herziene) Gedragsregels en de Advocatenwet? En kunnen de recent … Lees verder 361. Zoals een behoorlijk familierechtadvocaat betaamt…

Wetsvoorstel beperkte wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

In februari vorig jaar werd het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987) in de Tweede Kamer behandeld. Op 28 maart van dit jaar is het voorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Naar verwachting treedt de wetswijziging 1 januari 2018 in werking. Voor aanstaande huwelijkspartners die onder het nieuwe huwelijksvermogenrecht in het huwelijk treden betekent … Lees verder Wetsvoorstel beperkte wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

431. Informed consent en het nieuwe scheiden; familierecht re-invented?

Mr. R.E. van de Hoef De recente ontwikkelingen op de echtscheidingsmarkt doen vragen rijzen over de rol van de familierechtspecialist bij de behandeling van scheidingen. Aan de ene kant wordt het voor partners mogelijk gemaakt snel en goedkoop online te scheiden. Aan de andere kant is er steeds meer recente rechtspraak beschikbaar waarin convenanten worden opengebroken en … Lees verder 431. Informed consent en het nieuwe scheiden; familierecht re-invented?