“Het recht is continu in ontwikkeling; ik vind het belangrijk om als advocaat op de hoogte te blijven van die veranderingen en steeds te zoeken naar nieuwe juridische mogelijkheden”.

Eleonore van Lith

Advocaat

  • Vastgoedrecht 100% 100%
  • Appartementsrecht-huurrecht-burenrecht-bouwrecht 100% 100%
  • Bestuursrecht 100% 100%
  • Bijstandsrecht 100% 100%

Over Eleonore van Lith

Eleonore van Lith is advocaat sinds 2006. Zij heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht in de brede zin van het woord en heeft ruim 9 jaar deel uitgemaakt van de vastgoedsectie van een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam alwaar zij veel kennis en ervaring heeft opgedaan. Haar voorliefde voor het vastgoedrecht heeft Eleonore ontwikkeld bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch waar zij als griffier werkzaam is geweest.

Expertises

In 2010 heeft zij de postacademische specialisatieopleiding Grotius Onroerend Goed met succes afgerond. Zij is lid van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ) en de Vereniging van Appartementsrechtjuristen (JvA).

Eleonore vertegenwoordigt en adviseert veel VvE´s en particuliere appartementseigenaars. Zij was een van de samenstellers van het ‘Compendium van modelreglementen bij splitsing in appartementsrechten’ en heeft onder andere procedures gevoerd over het wijzigen van splitsingsakten, het ontzeggen van het privégebruik aan appartementseigenaars, het vernietigen van vergaderbesluiten, onrechtmatige op- en/of aanbouwen en de wijze van kostenverdeling bij funderingsherstel wanneer sprake is van mandelige muren.

Daarnaast staat zij ondernemers en particulieren bij op het gebied van het huurrecht (woon- en bedrijfsruimte), burenrecht, bouwrecht en geschillen inzake de koop en verkoop van onroerend goed. Denk daarbij aan verborgen gebreken (non-conformiteit) of het al dan niet verschuldigd zijn van een contractuele boete bij het niet nakomen van de koopovereenkomst. Zij kan u tevens vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke aangelegenheden die gerelateerd zijn aan ruimtelijke ordening zoals geschillen over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, bodemverontreiniging en het vorderen van planschade.

Mr. Van Lith heeft sinds enkele jaren nog een andere passie. Zij is werkzaam op het gebied van het psychiatrisch patiëntenrecht en lid van de specialisatieverenigingen Vbau en Vpan. Eleonore verleent bijstand in zaken die betrekking hebben op zowel de interne alsook de externe rechtspositie van cliënten en hun naaste familieleden in de psychiatrie.

In 2016 heeft Eleonore van Lith zich aangesloten bij GCM Advocaten. Binnen dit kantoor oefent zij voor eigen rekening en risico haar advocatenpraktijk uit.

Rechtsgebiedenregister

Eleonore van Lith heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Vastgoedrecht (Bouwrecht, Burenrecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht)
– Huurrecht (Bedrijfsruimte, Woonruimte)
– Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Eleonore van Lith
Groen Caubo Montessori advocaten
Randstad 22-143
1316 BW Almere
036-5486110
vanlith@gcmadvocaten.nl

Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken.